Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pengurusan dan Pentadbiran

Visi

Cepat, tepat dan sempurna.

Misi

Kearah kecemerlangan dan keberkesanan.

Tugas dan Tanggungjawab

 • Mengemaskini Catatan Rekod Perkhidmatan
 • Memproses Permohonan Cuti Tahunan / Mandatori
 • Memproses permohonan Cuti Sakit
 • Memproses permohonan Cuti Sakit Disahkan Sendiri (CSDS)
 • Memproses permohonan Cuti Tanpa Gaji
 • Memproses Perubahan Cuti Yang Telah Diluluskan
 • Memproses Permohonan Cuti Tanpa Catit (Off-in-lieu)
 • Memproses Permohonan Keluar Negeri Tanpa Cuti
 • Memproses Permohonan Elaun Cuti Tambang
 • Memproses Permohonan Elaun Pelajaran
 • Memproses Permohonan Untuk Mendapatkan Elaun Rumah Ke Pejabat
 • Memproses Permohonan Untuk Mendapatkan Elaun Perjalanan Tetap
 • Memproses Permohonan Untuk Mendapatkan Hitung Kilometer
 • Memproses Memohon Menyambung Perkhidmatan Open Vote, Sebulan Ke Sebulan dan Gaji Hari
 • Memproses Permohonan Perumahan Pegawai / Kakitangan Kerajaan Di Bawah Kawalan Jabatan Perhidmatan Awam
 • Memproses Permohonan Tanah / Rancangan Perumahan Negara / Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati
 • Memproses Permohonan Melanjutkan Pelajaran
 • Memproses Permohonan Pinjaman Wang Penduluan Membeli Kereta
 • Memproses Permohonan Pinjaman Wang Pendahuluan Membuat Rumah
 • Memproses Kenaikan Gaji Tahunan
 • Memproses Permohonan EB & EB Khas
 • Memproses Penilaian Prestasi Kakitangan - Tahunan
 • Selaku Setiausaha Bagi Permohonan Jawatan Kosong
 • Memproses Permohonan Jawatan Kosong Untuk Dihadapkan Ke SPA
 • Menyediakan Bahan & Tempat Ujian Bertulis Bagi Pengambilan Jawatan Kosong Bergaji Hari
 • Memproses Penetapan Jawatan Bagi Pegawai dan Kakitangan
 • Memproses Waran Perjawatan Jabatan
 • Mengemaskini Rekod Perkhidmatan GEMS
 • Memproses Permohonan Pegawai / Kakitangan Yang Baru Melapor Bagi Urusan TAP & SCP Secara Online
 • Memproses Permohonan Kad Pengenalan Rasmi (ID.CDD) Untuk Dihadapkan Ke Jabatan Keselamatan Dalam Negeri
 • Memproses Data Di Dalam GEMS Bagi Pegawai / Kakitangan Yang Baru Melapor
 • Menyediakan Surat Memangku dan Menjalankan Tugas Bagi Pegawai dan Kakitangan
 • Memproses Aduan Kerosakan
 • Memproses Permohonan Pembelian Barang-Barang
 • Memproses Pembayaran Gaji & Elaun-Elaun Kursus / Seminar Bagi Kakitangan (Elaun Sara Hidup) Dalam & Luar Negeri
 • Penyesuaian, (Reconciliation), Akuan Jabatan / Perbendaharaan
 • Memproses Permohonan Alat Tulis / Pekakas Ke Jabatan Pembekalan dan Stor Negara
 • Menyediakan Anggaran Peruntukan Tahunan JAPEM
 • Memproses Permohonan Penghapusan Daripada Kira-Kira Harta Benda Kerajaan
 • Memproses Urusan Pembayaran Kepada Pembekal / Syarikat / Perseorangan Melalui Sistem Tafis
 • Menyelaras Mengenai Penggunaan dan Pemeliharaan BG Kenderaan Jabatan
 • Menyelaras Mengenai Hal-Ehwal Pemandu, Pelayan & Pembersih (Pool)
 • Menjadi Bendahari Bagi Majlis / Acara Kelolaan JAPEM
 • Penyelaras Bagi Jawatankuasa Sebut-Harga JAPEM
 • Memproses dan Menyediakan Purchase Order [P.O] Bagi Pembekalan Barang-Barang / Perkhidmatan dan Lain-Lain
 • Memproses Pembayaran Elaun-Elaun Dalaman Bagi Pegawai-Pegawai dan Kakitangan
 • Menyelaras Jawatankuasa Kerja Bendahari bagi Pengutipan Tabung Kemanusiaan Luar Negeri