Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/2.jpg

IKLAN TAWARAN

​Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan tawaran bagi:

​BIL. TAWARAN
​TAJUK TAWARAN
​JAPEM/T/2020PBBM/01
[BARANG PERMAKANAN KERING/KEPERLUAN DAPUR]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE [BARANG KERING / KEPERLUAN DAPUR]
BAGI TEMPOH 2 TAHUN
​JAPEM/T/2020/KRK/02
[BARANG PERMAKANAN KERING]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN [BARANG KERING] KOMPLEKS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN, KG BELIMBING
BAGI TEMPOH 2 TAHUN


Tarikh tutup bagi tawaran ini pada Hari Selasa, 24 November 2020, Jam 2:00 petang.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

PERKHIDMATAN JAPEM


 

Perkhidmatan JAPEM

 

MUAT TURUN BORANG

Muat turun borang-borang

 

JAPEM MEMPERINGATI HARI ANTARABANGSA WARGA EMAS

01102020 Masjid Tamoi-Majlis Sambutan HAWE 2020 (1).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 1 Oktober 2020 - Bersempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas Tahun 2020, melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) di seluruh daerah dan Pertubuhan WARGAMAS serta Persatuan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGOs), meraikan sambutan berkenaan dengan mengadakan Majlis Kesyukuran, bertempat di Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Kampong Tamoi.

There are no items to show in this view.

JAPEM MEMPERINGATI HARI ANTARABANGSA WARGA EMAS

01102020 Masjid Tamoi-Majlis Sambutan HAWE 2020 (1).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 1 Oktober 2020 - Bersempena dengan Hari Antarabangsa Warga Emas Tahun 2020, melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) di seluruh daerah dan Pertubuhan WARGAMAS serta Persatuan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGOs), meraikan sambutan berkenaan dengan mengadakan Majlis Kesyukuran, bertempat di Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Kampong Tamoi.

MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA MANGSA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN BAGI DAERAH BRUNEI MUARA

290920_Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan (2).jpg

Bandar Seri Begawan, Selasa, 29 September 2020 - Majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa bencana kebakaran yang berlaku di STKRJ Kampung Tanah Jambu, Bukit Sibanging, Daerah Brunei Muara pada 22 September 2020 yang lalu telah menerima bantuan kewangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada pagi ini yang berlangsung di Kementerian, Kebudayaan, Belia dan Sukan.

MAJLIS PENUTUP BENGKEL ASAS BAHASA ISYARAT KALI PERTAMA BAGI TAHUN 2020

240920_Majlis Penutup Bengkel (1).jpg

Tutong, Khamis, 24 September 2020 - Bengkel Asas Bahasa Isyarat yang telah diadakan selama 3 hari telah pun menutup tirainya pada petang ini dengan mengadakan Majlis Penutup. Hadir sebagai tetamu kehormat majlis ialah Yang Mulia Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Mohd Salleh, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bertempat di Dewan Kemasyarakatan, Kampung Bukit Beruang, Daerah Tutong.

PELAJARI BAHASA ISYARAT, HARGAI OKU PENDENGARAN

220920_Bengkel Asas Bahasa Isyarat (1).jpg

Tutong, Selasa, 22 September 2020 - Bahasa Isyarat merupakan medium yang sangat penting untuk orang awam berinteraksi dan berkomunikasi dengan Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran, dan penguasaannya akan menjadi kemahiran sepanjang hayat bagi membantu merapatkan jurang komunikasi bersama golongan berkenaan.

hm74 (2).jpg

RABU, 15 JULAI 2020 - ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 74 TAHUN