Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKeahlian JAPEM

:: Dalam Negeri

PENGERUSI DAN /ATAU URUSETIA:-

Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Menangani Isu-Isu Sosial

 • Majlis Kebangsaan Kanak-kanak.
 • Jawatankuasa Menilai Permohonan Bantuan Kebajikan.
 • Jawatankuasa Pusat Penempatan Sementara, Kg Belimbing Subok.
 • Jawatankuasa Bagi mengesahkan mangsa-mangsa kebakaran.
 • Jawatankuasa pemilihan permohonan bagi mengangkat anak laqid.
 • Jawatankuasa kutipan derma bantuan kemanusiaan
 • Kumpulan Bertindak Ke atas Penganiyaan Kanak-Kanak.
 • Jawatankuasa Drafting Committee untuk menyediakan laporan CRC Negara Brunei Darussalam (Convention on the rights of child).
 • Jawatankuasa Tabung Bantuan Tajaan Kanak-Kanak Sekolah.
 • Jawatankuasa Tabung – Tabung Kebajikan (Kebajikan Kebangsaan, Anak Yatim,  Orang Cacat dan Orang Buta].

AHLI KEPADA :-

 • Jawatankuasa Pemberian Zakat dan Fitrah (KHEU).
 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah (KHEDN).
 • Jawatankuasa DANA Pengiran Muda Mahkota.
 • Jawatankuasa Perumahan Bagi Kediaman Sementara Fakir Miskin dan Mualaf.
 • Jawatankuasa Penasihat dan Penyelaras Kebangsaan Bagi Pendidikan Khas.
 • Jawatankuasa Sambutan Hari Kebangsaan (KKBS).
 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah [KHEDN].
 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah [KHEDN].
 • Jawatankuasa ‘task force’ meneliti bantuan kepada saudara - saudara baru (Yayasan SHHB).
 • Jawatankuasa Tabung Anak Yatim Peringkat Daerah–Daerah.
 • Jawatankuasa Rancangan Pembangunan Semula Kampong Air.
 • Jawatankuasa Penyelaras Bagi Menangani Kejadian-kejadian kebakaran yang besar dan lain-lain bencana.
 • Jawatankuasa Ad-hoc Bagi Menilai Keberkesanan Program Rawatan dan Pemulihan Rumah Al-Islah.
 • Jawatankuasa Khas Meneliti Permohonan Lesen Rampaian.
 • Jawatankuasa kebangsaan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan.

Luar Negeri

Sebagai paksi utama dan penyelaras dalam mengimplementasikan  program diperingkat Antarabangsa dan Serantau:-

PEMBANGUNAN WANITA:-

 • Konvensyen Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita
 • Perisytiharan Mengenai Penghapusan Keganasan Terhadap Wanita
 • Pengisytiharan Beijing Dan Tindakan Landasan Terhadap Wanita
 • Pengisytiharan Jakarta Mengenai Wanita dalam Pembangunan
 • Rancangan Commenwealth Tindakan Terhadap Jantina Dan Pembangunan1995
 • Jawatankuasa ASEAN Terhadap Wanita.

 

PEMBANGUNAN SOSIAL:-

 • Agenda Manila Untuk Tindakan Keatas Pembangunan Sosial Di Rantau ESCAP 1994
 • Pengisytiharan Copenhagen dan Program Tindakan 1995
 • Pengisytiharan Manila Pada Pelaksanaan Dalam Mempercepatkan Tindakan Agenda Terhadap Pembangunan Sosial Dalam Wilayah ESCAP 1997
 • Mesyuarat Pegawai Kanan Mengenai Kebajikan Sosial Dan Pembangunan Sosial

KELUARGA:-

International Year Of Family 1994

 

WARGA EMAS:-

 • Pelan Tindakan Untuk Warga Emas
 • Tahun Antarabangsa Untuk Warga Emas
 • Pelan Tindakan Antarabangsa Mengenai Penuaan Madrid 2002

KANAK-KANAK:-

 • Konvensyen Hak Kanak-Kanak.
 • Pelan Tindakan ASEAN Mengenai Kanak-Kanak.
 • Penyesuaian Dunia Mengenai Kanak-Kanak (WFFC) dan Matlamat Pembangunan Millennium
 • Kesepakatan Bali Tentang Perkongsian Mengenai Kanak-Kanak Di Rantau Asia Timur Dan Pasifik

 

ORANG KURANG UPAYA:-

 • Tahun Antarabangsa Orang Kurang Upaya 1981
 • Dekad Orang Kurang Upaya 1993-2002
 • Lantikan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat dalam pertubuhan ASEAN:-
  • Konvensyen ASEAN Mengenai Pembangunan sosial (ASEAN COSD)
  • Naib Pengerusi (1994-1996)

 

Jawatankuasa Kecial ASEAN Mengenai Wanita:-

 • Naib Pengerusi (1994-1996)
 • Pengerusi (1997-1999)
 • Jabatan Pembangunan Masyarakat juga menjadi ahli kepada:-
  • Kumpulan Pakar ASEAN Mengenai Pengurusan Bencana
  • Majlis Antarabangsa Mengenai Kebajikan Sosial (ICSW)
  • Sukan Pasifik Selatan dan Timur Jauh untuk Orang Kurang Upaya(FESPIC)
  • Sukan Paralimpik ASEAN