Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi dan Misi

facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button


Visi

Kearah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.

Misi

Mengukuhkan keupayaan individu dalam menghadapi cabaran sosio-ekonomi masa kini dan akan datang.

Matlamat


 • Meningkatkan kesejahteraan Individu.
 • Meningkatkan ketahanan dan kebertanggungjawaban individu.
 • Meningkatkan masyarakat yang sihat dari sezi fizikal, mental dan kewangan.
 • Meningkatkan sikap berdikari dan bantu diri dikalangan keluarga dan masyarakat.
 • Membina individu yang bertanggumgjawab dan seterusnya mengalihkan beban kewangan yang dipikul oleh kerajaan kebahu keluarga dan masyarakat dimasa hadapan.
 • Membina masyarakat yang penyayang dan bertanggungjawab untuk ketahanan dan survival keluarga.
 • Mengukuhkan Unit Keluarga sebagai asas kekuatan dan keteguhan masyarakat.
 • Menanamkan ke dalam diri kanak-kanak sejak ia lahir akan nilai ketulusan berkeluarga sebagai nilai yang luhur dan seterusnya memelihara konsep keluarga sebagai jaminan yang terbaik bagi ahli-ahlinya.
 • Membenteras penyakit sosial.
 • Meningkatkan penyertaan yang luas dikalangan masyarakat, bahan-bahan sukarela dan sektor swasta dalam memberikan perkhidmatan masyarakat.
 • Meningkatkan semangat kesukarelawan sebagai cara hidup masyarakat Brunei.

Nilai-Nilai Budaya


 • Penyayang
 • Ketelusan dan kebertanggungjawapan
 • Kerja berpasukan
 • Responsif
 • Cekap dan bermotivasi
 • Mudah menyampaikan
 • Mudah di akses
 • Bersopan santun dan berdisplin
 • Perkhidmatan yang berkualiti
 • Bertahan
 • Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal
 • Kakitangan yang sihat disegi fizikal dan mental, bertanggungjawab dan komited
 • Kakitangan yang dilengkapi dengan ilmu dan berpengtahuan
 • Sokongan dan dokongan yang kukuh dari rakan kongsi
 • Perkhidmatan yang berkualiti berasaskan pelanggan
 • Peruntukan yang mencukupi

[ atas ]