Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnak Angkat

PERMOHONAN PENGAMBILAN ANAK ANGKAT

Bagi mereka yang berkeinginan untuk mengasuh Anak Angkat hendaklah:-

  • Menghadapkan permohonan ke Mahkamah Syariah (bagi yang beragama islam) atau Mahkamah Sivil (bagi yang bukan beragama islam)
  • Jabatan Pembangunan Masyarakat akan menyediakan laporan sosial mengenai pemohon dan anak angkat tersebut dan akan dibawa ke Masyuarat Jawatankuasa Penelitian Permohonan Anak Angkat dan seterusnya menghadapkannya ke Mahkamah Syariah bagi pertimbangan selanjutnya

PERKARA YANG PERLU SEMASA PENYIASATAN PERMOHONAN ANAK ANGKAT

Pekerja Pembangunan Masyarakat dari Jabatan Pembangunan Masyarakat akan membuat perjanjian bagi menemubual pemohon, dan seterusnya akan mengadakan lawatan ke rumah

Bil
Dokument Yang Diperlukan
Jumlah Salinan
​1
​Borang Permohonan Bagi Pengangkatan Anak
2​
2​​Kad Pengenalan Pemohon
​2
​3
Sijil Nikah Pemohon​​2
​4
Surat Pengakuan Pemohonan / Statutory Declaration
[Dari Mahkamah Sivil]​
​2
​5
​Surat Pengakuan Keluarga Kandung / Statutory Declaration
[Dari Mahkamah Sivil]
​2
​6
​Surat Izin Bagi Satu Pengambilan Anak Angkat
[Dari Mahkamah Sivil]
​2
​7
​Surat Beranak Anak Angkat
​2
​8
​Pasport / Surat Perjalanan Anak Angkat
​2
​9
​Slip Gaji Pemohon Terkini [Suami Isteri]
​2
​10
Buku Akaun Bank Dan Penyata Akaun Terkini Permohonan 
[Suami Isteri] *Terkini*
2
​11
​Buku Akaun Bank Anak Angkat dan Penyata *Terkini* 
atau 
Insuran Perubatan Anak Angkat 
2
​12
​Laporan Pencapaian Pelajaran Anak Angkat
(Jika Sudah Bersekolah)
​2
​13
​Gambar Anak Angkat
[Ukuran Gambar Pasport]
​2 Keping
​14
​Gambar Permohon Suami Isteri
[Ukuran Gambar Pasport]
​2 Keping seorang
​15
​Kad Pengenalan Ibubapa [Kandung]
​2
​16
​Sijil Nikah Ibubapa [Kandung]
​2
​17
Dokumen-Dokumen Yang Ingin Disertakan Untuk Rujukan​2


Mereka yang hadir semasa temubual dijalankan ialah:

  • Pemohon suami isteri.
  • Anak Angkat yang dipohonkan.
  • Bapa/Ibu kandong Anak Angkat, jika ada.