Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
MAJLIS KHATAM AL-QURAN

‚Äč107636943_4031532173583638_7630748283401942673_n.jpg

Jabatan Pembangunan Masyarakat melalui Bahagian Kompleks Perkhidmatan Pemulihan, Perlindungan dan Probesyen (KPPP) telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun bagi residen dan penghuni serta pegawai dan kakitangan di bahagian tersebut.

Hadir selaku tetamu kehormat Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

109991462_4031532073583648_5750190481006909922_n.jpg

Turut hadir ke majlis ini ialah pegawai-pegawai kanan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Pembangunan Masyarakat.

109818701_4031531953583660_5607570760898008008_n.jpg

Attachments
Created at 7/21/2020 9:40 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 7/21/2020 9:40 AM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim