Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Pencen-Pencen :.

 

Skim Pembayaran Pencen Umur Tua dan Orang-Orang Cacat telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 1955, sebagaimana yang diharsatkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, pada ketika Sultan yang ke 28 bagi Negara Brunei Darussalam, supaya skim ini dimasukkan dalam Rancangan Kemajuan Negara yang pertama.

Skim ini adalah bertujuan:-

 • Bagi mempastikan golongan orang-orang tua dan orang-orang kurang upaya di negara ini mendapat pemeliharaan yang secukupnya daripada pihak Kerajaan (Ucapan Hari Natal Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien pada 24 Disember 1955).

 • Sebagai pengiktiraf dan penghargaan (recognition and appreciation) ke atas sumbangan yang telah dan pernah diberikan oleh warga tua dalam kemajuan ekonomi (ucapan Pegawai Daerah Belait semasa pembayaran pencen dilaksanakan buat pertama kalinya pada bulan April, 1955).

Matlamat Utama

 • Tanda kesyukuran kerana mencapai usia 60 tahun ke atas tanpa mengira status.

 • Meningkatkan taraf hidup dikalangan rakyat dan penduduk tetap yang sudah berumur 60 tahun ke atas.

 • Meningkatkan taraf hidup golongan orang kurang upaya dan keluarga mereka.

KATEGORI-KATEGORI PENCEN DAN ELAUN MENGIKUT AKTA PENCEN UMUR TUA DAN TIDAK UPAYA 1954

Pencen Umur Tua 60 tahun (pemohon sahaja)

 • Berumur 60 tahun dan Ke atas

 • Bermastautin/Menetap di Negara Brunei Darussalam

  • Tidak kurang 10 tahun (bagi yang lahir di NBD)

  • Tidak kurang 30 tahun (bagi yang lahir diluar NBD)

 • Tidak pernah meninggalkan Negara Brunei Darussalam melebihi tiga (3) bulan secara berturut-turut

Pencen Buta dan tanggungan

 • Berumur 15 tahun dan Ke atas.

 • Tidak Mempunyai Pekerjaan/Pendapatan Tetap.

 • Bermastautin / Menetap di Negara Brunei Darussalam Tidak Kurang 10 Tahun.

 • Pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan.

Elaun Pesakit Otak (gila) dan tanggungan

 • Berumur 15 tahun dan Ke atas.

 • Tidak Mempunyai Pekerjaan/Pendapatan Tetap.

 • Bermastautin/Menetap di Negara Brunei Darussalam Tidak Kurang 10 Tahun.

 • Pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan.

Pencen Tidak Berdaya Anggota  (pemohon sahaja)

 • Berumur 15 tahun dan Ke atas

 • Bermastautin/Menetap di Negara Brunei Darussalam Tidak Kurang 10 Tahun

 • Pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan

 • Tidak mempunyai pekerjaan/pendapatan tetap

Elaun Penyakit Hansen (kusta) dan tanggungan

 • Berumur 15 tahun dan Ke atas

 • Tidak Mempunyai Pekerjaan/Pendapatan Tetap

 • Bermastautin/Menetap di Negara Brunei Darussalam Tidak Kurang 10 Tahun

 • Pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan

KADAR PEMBAYARAN PENCEN UMUR TUA SEJAK TAHUN 1955

 • 01/01/1955 Hingga 31/08/1971  : $20.00

 • 01/09/1971 Hingga 30/11/1973  : $25.00

 • 01/12/1973 Hingga 31/12/1976  : $30.00

 • 01/01/1977 Hingga 31/12/1979  : $37.50

 • 01/01/1980 Hingga 31/12/1983  : $50.00

 • 01/01/1984 Hingga 30/04/1991  : $100.00

 • 01/05/1991 Hingga 30/06/1998  : $150.00

 • 01/07/1998 Hingga 31/09/2006  : $200.00

 • 1 Oktober 2006 Hingga Sekarang:  $250.00

KADAR PEMBAYARAN PENCEN UMUR TUA MASAKINI

Cara memohon Pencen atau Elaun ini

 • Datang sendiri ke Ibu pejabat JAPEM atau cawangan di seluruh daerah.

 • Menghadapkan permohonan melalui surat jika pemohon berkeadaan uzur dan tidak dapat datang ke pejabat.

Dokumen yang perlu dibawa atau disediakan sewaktu membuat permohonan

 • Kad Pengenalan / Surat beranak pemohon.

 • Surat beranak atau kad pengenalan anak-anak (jika berkenaan).

 • Pasport perjalanan atau dokumen yang menunjukkan tarikh pemohon mula masuk ke Negara Brunei Darussalam (bagi yang lahir di luar Negara Brunei Darussalam) (jika berkenaan).

 • Dokumen rekod perkhidmatan (bagi pemohon yang pernah berkhidmat dengan kerajaan).

Cara Pembayaran Kepada Penerima-Penerima

 • Pembayarannya   melalui  Penghulu-penghulu, Ketua-Ketua Kampong.

 • Penerima    datang    ke kaunter  pembayaran di Tingkat 1 Jabatan Pembangunan Masyarakat,  di Bangunan Kementerian  Kebudayaan  Belia dan Sukan   atau  cawangan  di  Daerah Tutong,  Belait dan Temburong.

 • Pembayaran di pusat-pusat tertentu seperti   di  Hospital,    Dewan Perniagaan Tiong Hwa di Bandar Seri Begawan dan  Jabatan-Jabatan yang tertentu.

Untuk Keterangan lanjut, sila hubungi talian-talian berikut:-

Ibu Pejabat JAPEM: 2380664 / 2380667 / 2380678 Ext 1138, 1145, 1132 atau 1133
Daerah Tutong (cawangan): 4221040 / 4221294
Daerah Belait (cawangan): 3342053 / 3331590 / 3331589
Daerah Temburong (cawangan): 5221512