Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Pusat Penjagaan Kanak-Kanak :.

Pusat Penjagaan harian Kanak-Kanak atau Child Care Centre ditubuhkan khusus untuk kanak-kanak berumur di bawah 3 tahun yang memerlukan perkhidmtan Pusat Penjagaan semasa ibubapa mereka di tempat kerja. Perlu difahami, Pusat tersebut adalah pusat kepentingan khusus untuk kanak-kanak (Child-Oriented) dan bukan untuk kepentingan pengajar (Teachers-Oriented) laitu dengan maksud, kurikulum yang disediakan hendaklah disesuaikan dengan perkembangan sosial dan tumbesaran kanak-kanak khususnya di bawah umur 3 tahun dan bukan kanak-kanak tersebut disesuaikan oleh kurikulum yang dikhaskan untuk pelajaran-pelajaran awal seperti membaca atau mengira seperti yang terdapat di dalam kurikulum tadika.

Kebenaran beroperasi daripada JAPEM

Mulai 1 januari 2005, orang ramai yang berhasrat untuk menubuhkan Pusat Penjagaan Harian Kanak-Kanak hendaklah menghadapkan permohonan mereka kepada Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Jabatan ini akan bertanggungjawab mendaftar dan memberi Kebenaran terhadap mana-mana permohonan melalui pengeluaran lesen perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Lesen beroperasi

Lesen yang dikeluarkan oleh JAPEM adalah bertujuan untuk:-

  • Memantau dan mengawal segala syarat dan prosedur Pusat Penjagaan Kanak-Kanak yang berumor di bawah 3 tahun.

  • Memantau samaada pegawai dan kakitangan di setiap Pusat yang beroperasi mendapat latihan yang bersesuaian khusus untuk Penjagaan kanak-kanak di bawah umor 3 tahun, dan samaada setiap perkhidmatan memenuhi keperluan kanak-kanak berkenaan.

  • Memperbaiki piawaian dan kualiti Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di negara ini dari masa ke semasa.

  • Meningkatkan kualiti program Penjagaan dan perkembangan khusus untuk kanak-kanak.

AKTA-AKTA YANG DIGUNAPAKAI

Kerajaan Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyediakan akta-akta tertentu bagi melindungi kesejahteraan dan kepentingan kanak-kanak di negara ini.

  • Perintah Pusat Penjagaan Kanak-Kanak 2006 dan Peraturan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak 2006 bagi memastikan hal ehwal kebajikan kanak-kanak dan Penjagaan kanak-kanak yang berkualiti diutamakan di setiap Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di seluruh negara.

  • Perintah Kanak-Kanak dan Remaja 2006 bertujuan memberi perlindungan terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa dera, eksploitasi dan pengabaian; serta tindakan pemulihan ke atas kanak-kanak yang bermasaalah seperti kanak-kanak / remaja yang sukar dikawal.

  • Undang-Undang Keluarga Islam 1999 dikhususkan sebagai panduan dalam menangani isu penjagaan ke atas kanak-kanak dari keluarga Islam.

  • Perintah Darurat (bagi perempuan yang sudah berkahwin) 1999 dikhususkan bagi keluarga yang bukan Islam di dalam menentukan hak penjagaan anak

Senarai Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Dibawah Umur 3 Tahun YANG BERDAFTAR DENGAN Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

BIL

NAMA PUSAT PENJAGAAN

ALAMAT

Daerah Brunei Muara

1.

Melissa Playhouse No. 436, Jalan Kebangsaan, Kg Sungai Akar, Berakas BC4115

2.

Kindykare International No: 5, simpang 415, Kg Sg Tilong. Jalan Muara. NBD.
3. Peachtree Daycare No.3, Spg 612, Kg Sungai Orok, Jalan Muara.
4. DES Daycare No:9,Simpang 394, Kampong Anggerek Desa, Jalan Berakas BB3717
5. Blue Giraffe Day Care No :06 Spg 50, Jln Kiarong, BE1318
6. The Growing Patch Spg 187, N0.04. Taman Setia, Kg Lambak, BSB BB1214,
7. LHHY FUN Day Care No: 05, simpang 127-155, kg kiulap, BE1518.NBD
8. Little Gems day Care Centre (Cawangan Tanjung Bunut) No: 2, Spg 1329, Kg Tanjung Bunut BF2910 NBD
9. Little Jewel Kingdom Daycare Centre No: 125,Kg Parit Mukim Kianggeh Jalan Kiarong,BH1223
10. Honey’s Day Care Centre No: 11 Spg 49-35 Kg Melabau, Negara Brunei Darussalam.
11. Nusa Laila Puteri Child Care No: 04 Spg 148 Jalan Telanai, Negara Brunei Darussalam.
12. Kindykare International (Cawangan Jerudong) Lot.30722 Simpang 396, Kg Jerudong , Jalan Jerudong. NBD
13. Radza Daycare No: 03 spg 761,Kg Jangsak , Jalan Gadong NBD.
14. Bistari Day K No: 03, simpang 203,Taman Permata Hijau,Lambak, Berakas.
15. Little Spa Kingdom Ground floor, unit 14&15 little soho , Kg Pengkalan Gadong
16. Suri Hati Day Care No:25 Simpang 542, Kampung Sungai Hancing, Jalan Muara BE2115 NBD
17. Little Toe Day Care No: 1, Simpang 69-13, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam
18. Hanis Montessori Playhouse No: 8, Spg 485, Kg Sungai Hancing Jalan Muara BE2115
19. Sayangku Child Care No: 9, Spg 589-28, Kg Delima Satu Jalan Kebangsaan Lama BB4713. NBD
20. TASKA PGGMB Simpang 396 Jln Kebangsaan Lama Kg Sungai Akar BSB BC4115
21. Ammara’s Day Care No: 5, Simpang 420-15, Kampong Sungai Tilong Jln Muara BC3315
22. Cahaya Day Care No: 16, spg 23-17 Kampung Serusop, Jalan Utama Berakas.
23. Al-Fatih  Day Care No: 19, Spg 477 Kampung Sg Hancing BC2515 NBD
24. Star Shine Day Care No: 2, Simpang 284-22-2, Jalan Pasir Berakas Kampung Lambak Kiri,BB1214.NBD
25. Doraemon Childcare Centre Sdn Bhd N0:12, spg 179, Jalan Pasir Berakas, Negara Brunei Darussalam.

Daerah Belait

26. Creative Horizons Sdn. Bhd Unit No. 23 & 24, Lot. 08989, Block D, Kg Pandan 7, Kuala Belait
27. Pg Izz Sofiya Cahaya Day Care X4 Spg 436, Lot 8038, Jalan Maulana Kuala Belait
28. Hidawi Aiman Tharwah (H.AT) No: 03, Lot 4733, Spg 69, W23, Jln Maulana, Kuala Belait
29. Little young Miraclez (LYMZ) Day Care Lot.5321 Simpang 75, Jalan Sungai Pandan, Kuala Belait
30. Muzzyland Educare No: 1 spg 28, Lot 4609 Jalan Maulana Kuala Belait KA1931 NBD.

Daerah Tutong

     

Daerah Temburong

     

Dikemaskini pada: 12 Januari 2019