Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Khidmat Masyarakat | Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas :.

 

Latarbelakang

Dilancarkan pada 22 Jun 2005 Oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

Daerah Belait pada 16 April 2007 Oleh Pegawai Daerah Belait

Daerah Temburong pada 14 Ogos 2008 Oleh Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara

PENERANGAN PROJEK

 • Memberikan khidmat sukarela kepada warga emas

 • Melibatkan ahli keluarga bagi memeduli warga emas.

 • Melibatkan individu.

 • Melibatkan pihak swasta dan NGOs.

 • Memberi khidmat sokongan kepada warga emas memerlukan bantuan untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian.

  OBJEKTIF

 • Meningkatkan taraf kehidupan warga emas dari segi fizikal, emosi dan sosial serta menyediakan bantuan didalam mengendalikan aktiviti kehidupan harian.

 • Mengekalkan nilai-nilai keluarga agar warga emas akan terus dihormati dan diberi perhatian.

 • Meningkatkan kesedaran orang ramai, sektor swasta dan pertubuhan sukarela mengenai perlunya penjagaan terhadap warga emas bagi mengekalkan survival.

 • Meningkatkan kesedaran terhadap kewajipan memelihara dan memeduli warga emas.

 KLIEN SASARAN

 • 60 tahun dan keatas

 • Memerlukan sokongan bantuan dalam aktiviti kehidupan harian

 • Berseorangan (sebatang kara)

PEMBERI KHIDMAT

 • Ahli Keluarga

 • Individu

 • NGOs

KHIDMAT SOKONGAN YANG DIBERIKAN

 • Membantu warga emas didalam melakukan aktiviti harian

 • Penjagaan / Kebersihan diri.

 • Menemani warga emas di masa lapang

 • Rekreasi dan beriadah