Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Institusi Kebajikan :.

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK CACAT (PUSAT BAHAGIA)
Memberi peluang kepada Kanak-Kanak Berkeperluan Khas untuk menerima pelajaran biasa dan  keyakinan kepada kanak-kanak / para keluarga mereka bahawa mereka juga boleh  menerima bimbingan dan latihan asas. << seterusnya >>

PUSAT LATIHAN PEKERJAAN ORANG-ORANG CACAT (PLPOOC)
Memberi peluang kepada mereka yang mempunyai darjah kecacatan sederhana untuk menjalani latihan dan pemulihan untuk membolehkan mereka berdikari atau mendapatkan pekerjaan apabila mereka tamat latihan. << seterusnya >>

RUMAH-RUMAH PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN
Program-program pemulihan akhlak bagi pesalah-pesalah belia melalui latihan dan bimbingan supaya mereka ini akan dapat kembali kepangkuan masyarakat. << seterusnya >>

PUSAT PENEMPATAN SEMENTARA BELIMBING SUBOK (PPSBS)
Memberi peluang kepada mangsa-mangsa kebakaran dan bencana alam serta orang-orang susah untuk tinggal sementara mendiami Pusat ini dengan dikenakan kadar bayaran sewa.
<< seterusnya >>

PERUMAHAN KERAJAAN ANGGEREK DESA DAN LAPANGAN TERBANG LAMA
Perumahan bagi menempatkan mangsa-mangsa kebakaran Kampong Ujong Kelinik dan Kampong Lurong Sekuna.

BAREK KERAJAAN JALAN SINGA MENTERI, KUALA BELAIT
Perumahan bagi menempatkan orang-orang susah.