Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Institusi Kebajikan | Kompleks Rumah Rumah Kebajikan (KRRK) :.

 

SEJARAH PENUBUHAN KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN

Kompleks Rumah-Rumah Kebajikan ditubuhkan pada tahun 1982. Merupakan Institusi Kerajaan yang dijadikan tempat:-

 • PERLINDUNGAN dan PENJAGAAN bagi individu yang menghadapi masalah sosial. dan,

 • PEMULIHAN dan BIMBINGAN bagi remaja-remaja yang bermasalah.

MISI DAN MATLAMAT

 • Memberikan PENJAGAAN DAN TEMPAT PERLINDUNGAN SEMENTARA kepada resident sehingga kes mereka selesai.

 • Memberikan PEMULIHAN, BIMBINGAN DAN LATIHAN kepada resident agar menjadi seorang individu yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berdaya maju melalui program dan latihan yang diberikan.

AKTA-AKTA YANG DIGUNAKAN

 • Akta Perlindungan Bagi Perempuan-Perempuan Dan Gadis-Gadis Penggal 120 (Pesuruhjaya).

 • Perintah  Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam 1999 (Mahkamah Syariah).

 • Perintah Darurat (Perempuan Bersuami) 1999 (Mahkamah Sivil).

 • Perintah Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pindaan) 2006 (Pelindung).

CARA KEMASUKAN

 • Atas Perintah Mahkamah

 1. Sivil

 2. Syariah

 • Atas Perintah Pesuruhjaya / Pelindung (Pengarah JAPEM)

 1. Rujukkan dari agensi-agensi Kerajaan seperti Polis, Hospital, Sekolah, Imigresen dan lain-lain

 2. Rujukkan dari keluarga / penjaga terdekat

 3. Secara sukarela

TEMPOH PERLINDUNGAN PEMULIHAN

 • Perintah Mahkamah

  ** Bagi kemasukkan atas Perintah Mahkamah, Penempatan akan diberikan sehingga kes selesai.

   

 • Perintah Pesuruhjaya

  ** Bagi kemasukkan atas Pesuruhjaya (PENGARAH JAPEM), penempatan tidak kurang dari 6 bulan atau lebih berdasarkan kepada laporan perkembangan prestasi resident.

   

 • Perintah Pelindung

  ** Bagi kemasukkan atas Perintah Pelindung (PENGARAH JAPEM), penempatan tidak melebihi 24 jam atau lebih berdasarkan kepada permohonan Perintah Mahkamah.

JENIS DAN FUNGSI RUMAH

RUMAH TAMAN NOORHIDAYAH 1
Penempatan pemulihan dan bimbingan bagi perempuan-perempuan dan gadis-gadis dibawah umur 21 tahun (seperti kes susah dikawal dan sebagainya).

RUMAH TAMAN NOORHIDAYAH 2
Penempatan perlindungan dan penjagaan bagi perempuan-perempuan dan gadis-gadis dibawah umur 21 tahun yang menjadi mangsa (seperti kes-kes pengabaian, penganiayaan, penderaan dan masalah keluarga).

RUMAH DARUSSAKINAH 1
Penempatan perlindungan dan Penjagaan bagi kanak-kanak lelaki dibawah 18 tahun (seperti kes-kes pengabaian, penderaan dan masalah keluarga).

RUMAH DARUSSAKINAH 2
Penempatan perlindungan dan penjagaan bagi kanak-kanak perempuan dibawah umur 18 tahun (seperti kes-kes pengabaian, penganiayaan, penderaan dan masalah keluarga).

PERKHIDMATAN

KHIDMAT JAGAAN ASAS

 1. Tempat tinggal

 2. Makan / Minum

 3. Pakaian

 4. Barang-Barang Keperluan Harian

 5. Pemeriksaan Kesihatan

 6. Mengikuti Program / Aktiviti

PROGRAM / AKTIVITI

 1. Pelajaran Akademik

  1. Dalam / Luar KRRK

   

 2. Pendidikan Agama / Moral

  1. Pelajaran Akademik Agama

  2. Pendidikan Islam

  3. Pendidikan Moral

   

 3. Latihan Vokasional / Kemahiran

 4. Sukan & Riadah

  1. Dalam / Luar KRRK

 5. Program Pembinaan Diri

 6. Kaunseling

  1. Individu

  2. Keluarga

  3. Kelompok

 7. Lawatan Keluarga

Update 1 Mac 2010