Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

Warga emas terima bantuan rumah

Bandar Seri Begawan, 16 Januari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) bersama-sama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menyerahkan rumah bantuan kepada warga emas, Awang Asbi bin Md. Yassin.

...BERITA LANJUT

 
 
 
 

   
cop
   
   

   

 

 

 

   

Tanpa Rasuah, Negara Aman Damai

 

 
   


View My Stats

   

30 Rabiulakhir 1439
 17
Januari 2018