+

     Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 
 

Berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala sempena Penutup ACF Ke-5

Bandar  Seri Begawan, 08 Ogos Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala sempena Penutup Forum Kanak-kanak ASEAN (ACF) Ke-5 yang berlangsung di Serambi Suluh, Tarindak D'Seni, di ibu negara.

...BERITA LANJUT

 
 
 
 

   
cop
   
   

   

 

 

 

   

Belia Tekun Berusaha Membawa Kejayaan

 

 
   


View My Stats

   

06 Zulhijjah 1439
 
18 Ogos 2018