Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

Pusat Bahagia anjur Majlis Kesyukuran

Berakas 'B', 19 Oktober Atas dasar pemedulian terhadap kesejahteraan Orang Kurang Upaya (OKU), Syarikat YMRM menganjurkan dan menaja Majlis Kesyukuran di Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta dan sempena Sambutan Awal Tahun Hijrah 1439.

...BERITA LANJUT

 
 
 
 

   
cop
   
   

   

 

 

 

   

Sayangi Dan Bimbinglah Anak-Anak Kitani

 

 
   


View My Stats

   

26 Safar 1439
 15 November
2017