Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR) :.

 

"DENGAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, JABATAN BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN MESRA PELANGGAN, BERTIMBANG RASA, CEKAP, TEPAT, BERKUALITI DAN SELAMAT DALAM MENYAMPAIKAN PERKHIDMATAN YANG DIKEHENDAKI"

 

Bahagian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMPROSES PENYIASATAN PERMOHONAN MENDAFTARKAN ANAK ANGKAT

60 HARI
2.

MEMPROSES PENYIASATAN PERMOHONAN MENDAFTARKAN KEWARGANEGARAAN ANAK ANGKAT

60 HARI
3.

MEMPROSES PENYIASATAN PERMOHONAN ANAK LAQIT

30 HARI
4.

MEMPROSES PENYIASATAN TERHADAP KES BERBAGAI-BAGAI PENGADUAN

(Berkaitan dengan masalah keluarga, suami isteri, kes-kes keganasan rumah tangga, orang tua, wanita, kank-kanak dan sebagainya)

20 HARI
5.

MEMPROSES PENYIASATAN PERMOHONAN MENDAPATKAN LESEN BAGI MENJALANKAN PUSAT JAGAAN HARIAN KANAK-KANAK

14 HARI
6.

MEMPROSES PENYELIAAN BEKAS PENGHUNI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN DAN KES-KES YANG BERKAITAN DENGAN KELUARGA DAN KANAK-KANAK

MENGIKUT JADUAL YANG TELAH DITETAPKAN

 

Bahagian Kebajikan 

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN KEBAJIKAN BULANAN

74 HARI
2.

MEMPROSES PEMBAHAGIAN BANTUAN MAKANAN KEPADA MANGSA BENCANA ALAM

2 HARI
3.

MEMPROSES PEMBAHAGIAN BANTUAN KEWANGAN KEPADA MANGSA BENCANA ALAM

10 HARI
4.

MEMPROSES BANTUAN KEWANGAN MEMBAIKI RUMAH

30 HARI
5.

PROSES PERMOHONAN UNTUK MENDIAMI PUSAT PENEMPATAN SEMENTARA

30 HARI
6.

MEMPROSES PERMOHONAN BANTUAN MELALUI TABUNG-TABUNG 

10 HARI

 

Bahagian Pencen

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMPROSES PERMOHONAN PENCEN-PENCEN DAN ELAUN-ELAUN UNTUK PENGESAHAN PENGHULU/KETUA KAMPONG DAN AGENSI

14 HARI

2.

MEMPROSES PERMOHONAN PENCEN-PENCEN DAN ELAUN SETELAH MENERIMA PENGESAHAN DARI AGENSI BERKENAAN

6 HARI

 

Bahagian Perkhidmatan Orang Berkeperluan Khas

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari B ekerja )

1.

PROSES PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN BANTUAN ALAT-ALAT KEPERLUAN KHAS SEPERTI KURSI RODA, TONGKAT PUTIH, JAM KHAS UNTUK ORANG BUTA 30 HARI
2. PROSES PENERIMAAN KEMASUKAN KANAK-KANAK ISTIMEWA DI KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK CACAT, PUSAT BAHAGIA DAN PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) 30 HARI
3. PROSES PENEMPATAN PELATIH DI PUSAT LATIHAN PEKERJAAN ORANG-ORANG CACAT, PUSAT BAHAGIA DAN SELIA LANJUTAN KE RUMAH-RUMAH BEKAS PELATIH 30 HARI
4. PROSES PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI PELATIH PUSAT BAHAGIA 14 HARI

 

Unit Pekerjaan

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMPROSES SOKONGAN MENYAMBUNG PERKHIDMATAN 65 TAHUN KEATAS

14 HARI

2.

MEMPROSES SOKONGAN PEKERJAAN BAGI ORANG-ORANG SUSAH, BERMASALAH, BALU, JANDA DAN BEKEPERLUAN KHAS

14 HARI

 

Unit Keusahawanan

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN KEWANGAN PROGRAM PERKASA

70 HARI

2.

MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SOKONGAN TEMPAT BERNIAGA

14 HARI

3.

MEMPROSES PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK BERNIAGA MELALUI TABUNG BADAN KEBANGSAAN

14 HARI

 

Kaunseling

Kembali ke atas

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR
( Hari Bekerja )

1.

MEMBERI KHIDMAT KAUNSELING KEPADA KLIEN YANG DIRUJUK

9 HARI

2.

MEMBERI KHIDMAT KAUNSELING KEPADA KLIEN YANG DATANG SENDIRI

SERTA MERTA

3.

MEMBERI KHIDMAT KAUNSELING KELOMPOK

10 HARI

4.

MENERIMA ADUAN ORANG RAMAI MELALUI HELPLINE 141

1 HARI